That Phat Diet Toi Than Chu
SAOKHUEDL
340.0 Varies with device
ỨNG DỤNG "Thất Phật Diệt Tội Thần Chú" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT.

Chú này được trích ra từ trong kinh Đại Phương Đẳng Đà La Ni.

Kinh này nói: “Ngài Văn Thù Sư Lợi nghĩ thương về sau đến đời mạt pháp các chúng Tỳ Kheo có phạm tội Tứ Trọng và các chúng Tỳ Kheo Ni có phạm tội Bát Trọng thì làm sao mà sám hối đặng, nên mới cầu Phật chỉ rõ phương pháp.

Lúc ấy Đức Thích Ca Như Lai mới thuyết ra chú này; vì chú này là chú của bảy vị Phật đời trước thường nói, rất có oai lực làm diệt hết các tội Tứ Trọng, Ngũ Nghịch mà đặng phước vô lượng.

Tứ Trọng, Ngũ Nghịch là tội rất nặng, nếu không phải cách sám hối vô sanh thì tưởng không thể nào tiêu diệt cho đặng. Nhưng vì thần chú này là bảy vị Phật đời trước xứng tánh thuyết ra, cho nên những người trì tụng niệm niệm cũng phải xứng tánh để đặng lý vô sanh thì tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt, cũng như nước sôi đổ vào tuyết thì tuyết liền bị tan biến ngay lập tức.

VỚI MONG MUỐN ỨNG DỤNG NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN HƠN, RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TỪ CÁC BẠN. kÍNH CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC, AN VUI. LUÔN SỐNG TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO,

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ mail saokhue.2h@gmail.com.

APPLICATIONS "Crime Killing the Buddha Decor Mantra" APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE, NO KICK PERFORMANCE BY REQUEST SMS, SMS TO ORDER NO, DO NOT COLLECT PERSONAL INFORMATION OF THE USER. YOU CAN CHECK THE PERMISSION BEFORE INSTALLING SMS.

Notes are taken from The College of Business University of Da La Ni.

It says that: "He Manjushri think about the following injuries to the eyes of the law we have sinned Bhikkhus from home and the nuns we have sinned Bat Weight is how they might repent, so new players Buddha specified method.

Then Sakyamuni Tathagata Germany to pay this new theory; pay attention because this was before the advent of the seven Buddhas say, very very powerful do I manually remove all the weight, but they might Five Traitors countless blessings.

Tu Trong Street, Marble Adversity is very serious sin, repentance, if not the unborn, the idea can not give unto destruction. But because this mantra seven Buddhas life before the theoretical value nature, so the idea is to recite recite unto value of nature to the unborn, all sins are destroying all obstacles, and pour boiling water into snow the snow was immediately vanish immediately.

APPLICATION TO THE INCREASINGLY extra Look forward to THE COMMENTS FROM YOU. WISH YOU HAVE A HAPPY LIFE, AN HAPPY. ALWAYS GOOD LIFE good religious,

All comments should be sent to the email address saokhue.2h@gmail.com.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less