Kinh Phap Cu 1
SAOKHUEDL
10.0.0 Varies with device
Nam mô A Di Đà Phật. Thân gửi lời chào đến các bạn!

ỨNG DỤNG "Kinh Phap Cu 1 Hinh Nen" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT.

Kinh Pháp Cú được xem như quyển Thánh kinh trong Phật giáo và trở thành một trong những tập sách được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất trong kinh sách Phật giáo.

Quyển kinh này tóm thâu tinh hoa giáo lý đức Phật, nhưng nhiều bài kệ đã trở thành những lời dạy chính đức Phật thân thuyết.

Tác giả mong muốn truyền tải quyển kinh này thông qua hình ảnh kết hợp với những câu kinh để các bạn có thể dễ đọc, dễ suy ngẫm hơn về lời dạy của Đức Phật.

Với 423 bài kệ với 26 phẩm. Ứng dụng "Kinh Phap Cu 1 Hinh Nen" là phần 1 trong serial tác giả muốn gửi đến các bạn gồm 5 phẩn đầu tiên:
I. Phẩm Song Yếu
II. Phẩm Không Phóng Dật
III. Phẩm Tâm
IV. Phẩm Hoa
V. Phẩm Kẻ Ngu
Cùng phần giảng kinh của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu làm tài liệu chính để giảng giải ý nghĩa kinh.

Ngoài ra các bạn có thể thiết lập làm ảnh nền của điện thoại, máy tính bảng để có thể đọc những câu kinh yêu thích.

VỚI MONG MUỐN ỨNG DỤNG NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN HƠN, RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TỪ CÁC BẠN.
kÍNH CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC, AN VUI. LUÔN SỐNG TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO,

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ mail saokhue.2h@gmail.com.

Namo Amitabha Buddha. Dear greetings to you!

APPLICATIONS "Dhammapada 1 wallpaper" app is completely free, NO WORK REQUIRED BY KICK SMS, SMS ORDER NO, NO PERSONAL INFORMATION COLLECTED BY USERS. YOU CAN CHECK THE PERMISSION BEFORE INSTALLING SMS.

Dhammapada is regarded as the Bible book of Buddhism and became one of the books have been translated into several languages ​​in Buddhist texts.

Sutra captured the essence of Buddha's teaching, but many verses became the Buddha's teachings theory itself.

The authors wish to convey through this sutra image associated with the verse so that you can easy to read and ponder over the teachings of the Buddha.

With verse 423 with 26 products. Application "wallpaper Dhammapada 1" is the first in serial author wants to send you to the first 5 elements:
I. Song Weak Products
II. No Booking Office Products
III. Center of
IV. Chinese food
V. fools Products
Along part of the teaching experience Thich Thien Sieu main document to explain economic sense.

Also you can set the wallpaper of your phone, tablet to be able to read your favorite mantras.

WITH APPLICATIONS TO DATE better and better, we hope to receive THE COMMENTS FROM YOU.
WISH YOU HAVE A HAPPY LIFE, happily. LIVING WELL ALWAYS good religious,

All comments should be sent to the email address saokhue.2h @ gmail.com.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less