Fågelappen Online
Claes Holmerson
0.18.1 Varies with device
Fågelappen Online är din guide till information om Sveriges och världens fåglar.

Med hjälp av Fågelappen kan du finna fakta och information om fåglar, lyssna på fågelläten, och se foton och kartor.

Fågelappen innehåller alla världens fåglar, med fokus på fåglar du kan se i Sverige.

Du kan läsa information om varje art på Wikipedia, se bilder, höra läten, se kartor och statistik över observationer med mera.

Fågelappen hämtar informationen från de bästa källorna på Internet. Därför behöver du ha nätverksförbindelse (WiFi eller mobildata påslaget) för att kunna använda den. Det gör också att den endast tar liten plats på din telefon.

Gillar du appen? Ge gärna betyg!

Vill du hjälpa till att beta-testa kommande versioner? Skicka ett mail till fagelappen@gmail.com
Icon photo, (C) Luc Viatour, CC BY-SA 2.5

Fågelappen Online is your guide to information about Sweden's and the world's birds.

Using Fågelappen you can find facts and information about birds, listen to bird calls, and see photos and maps.

Fågelappen contain all the world's birds, with a focus on the birds you can see in Sweden.

You can read information about each species on Wikipedia, see images, hear sounds, see maps and statistics on sightings and more.

Fågelappen retrieves information from the best sources on the Internet. Therefore, you need to have network connection (WiFi or mobile data enabled) to use it. It also means that it only takes up little space on your phone.

Like this app? Please give the ratings!

Do you want to help beta test future versions? Send an email to fagelappen@gmail.com
Icon photo, (C) Luc Viatour, CC BY-SA 2.5

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less