Min energi
E.ON Sverige AB
2.1 Varies with device
Med Min Energi i din smartphone får du koll på din energiförbrukning.
I appen knappar du in din elförbrukning och får reda på om den är normal för ditt typ av hushåll.
Dessutom kan du se hur olika åtgärder i ditt hem påverkar din energiåtgång samt få smarta tips.

Sant/Falskt
Hur stora är dina kunskaper när det gäller elförbrukning?
Här avlivar vi vanliga myter och bekräftar andra.

Är min elförbrukning rimlig?
Knappa in din förbrukning och ta reda på om den är normal
för ditt typ av hushåll.

Hur påverkas min förbrukning?
Hur påverkas din förbrukning av att duscha ett par minuter
mindre varje dag? Här får du reda på hur små förändringar i
ditt beteende kan påverka din elräkning.

With My Energy in your smartphone, you get control of your energy consumption.
In the app, enter your electricity consumption and find out if it is normal for this type of household.
Additionally, you can see how different actions in your home affects your energy use and get great tips.

True / False
How big are your skills in terms of power consumption?
Here we kill common myths and confirming others.

Is my electricity consumption reasonable?
Enter your consumption and find out if it is normal
for your type of household.

How does this affect my fuel consumption?
How does this affect your consumption of showering a few minutes
less each day? Find out how small changes in
your behavior can affect your electric bill.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less