Folkbibeln
Fjellander Media
1.4.3 Varies with device
Med Bibeln i mobilen har du alltid nära till Guds ord!

Jesus säger: "De ord som jag har talat till er är Ande och liv" (Joh 6:63).

• Gratis - tipsa dina vänner!
• Läs offline utan datatrafik
• Lyssna på uppläsning, även med bakgrundsmusik
• Sök på ord eller verser
• Följ vår bibelläsningsplan eller kyrkoårets texter
• "Vad säger Bibeln" - om livets olika situationer
• Lär känna Gud utifrån hans ord

Svenska Folkbibeln är en texttrogen bibelöversättning till modern svenska. Med mer än en halv miljon i tryck sedan 1996 har Folkbibeln varit till välsignelse för många.

Hösten 2014 kommer dessutom den efterlängtade Folkbibeln -14, grundligt reviderad och moderniserad utifrån grundtexten.

Vi hoppas att vår app ska bli till glädje och välsignelse även för dig!

With Bible Mobile you are always close to the word of God!

Jesus says, "The words I have spoken to you are spirit and life" (John 6:63).

• Free - tell your friends!
• Read offline with no data traffic
• Enjoy reading, even with background music
• Search for words or verses
• Follow our bible reading plan, or church year texts
• "What does the Bible" - on various life situations
• Get to know God from His Word

Swedish People's Bible is a text faithful translation of the Bible into modern Swedish. With more than half a million in print since 1996, the NIV has been a blessing to many.

In the autumn of 2014, moreover, the highly anticipated James Version -14, thoroughly revised and modernized based on the original text.

We hope our app will be a joy and blessing for you too!

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less