Sveriges Rikes Lag - lagboken
Norstedts Juridik
1.1.0 32.0mb
För att få tillgång till appen måste du vara kund på lagboken och ha inloggningsuppgifter.

Innehållet i appen är uppdaterat med nya och ändrade författningar per den 1 maj 2015 samt nya rättsfallshänvisningar. Innehållet är tillgängligt till augusti 2016 då du behöver registrera dig igen för att få tillgång till den uppdaterade versionen.

Precis som du är van vid kan du bläddra, sätta bokmärken och göra anteckningar, direkt i appen. Med Gå-till-funktionen kommer du direkt till det du söker.

Om Norstedts Juridik AB

Norstedts Juridik är ett ledande informationsförlag och programvaruföretag inom juridik, skatt, ekonomi och offentlig förvaltning.

Hos oss hittar du litteratur, internettjänster, utbildningar och avancerade programvaror. Under varumärket Fritzes hjälper vi även myndigheter att ge ut offentliga publikationer.

To access the app, you must be a customer of the book of the law and have the credentials.

The content of the app is updated with new and revised provisions on 1 May 2015 and new case law references. Content is available until August 2016, when you need to register again to get access to the updated version.

Just as you are accustomed to, you can browse, bookmark and take notes directly in the app. With Go-To feature takes you directly to what you want.

If Norstedts Juridik

Norstedts Legal is a leading information publishing and software company law, tax, finance and public administration.

Here you will find literature, internet services, training and advanced software. Under the brand Fritzes we also help authorities to issue official publications.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less