Sveriges Rikes Lag 2016
Norstedts Juridik
1.0.2 Varies with device
Sveriges Rikes Lag är juristens främsta arbetsverktyg genom tiderna. Lagboksappen är den digitala versionen av Sveriges Rikes Lag 2016 och kan laddas ned av dig som köpt boken.

Innehållet i appen 2016:2 är uppdaterat med nya och ändrade författningar utkomna från trycket per den 1 juli 2016 samt nya rättsfallshänvisningar. Innehållet är tillgängligt till och med januari 2017. Anteckningar och bokmärken följer med, utom beträffande upphävda författningar.

Om Wolters Kluwer

Wolters Kluwer är ett ledande informationsföretag inom juridik, skatt, ekonomi och offentlig förvaltning.

Swedish law is the lawyer's main tool of all time. Lagboksappen is the digital version of the Swedish law of 2016 and can be downloaded by those who bought the book.
 
The content of the app in 2016: 2 is updated with new and revised regulations from the pressure-released on 1 July 2016 and the new court case referrals. Content is available until January 2017. Notes and Bookmarks follow, except for the provisions repealed.
 
About Wolters Kluwer

Wolters Kluwer is a leading information companies in the legal, tax, finance and public administration.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less