Ogräsdatabasen
Jordbruksverket
1.3.7 Varies with device
Ogräsdatabasen är ett hjälpmedel för att hitta preparat och blandningar som bekämpar olika ogräs på åkermark.

Databasen vänder sig i första hand till jordbrukare och rådgivare inom lantbruksnäringen.

Ogräsdatabasen uppdateras minst en gång per år. Preparatkostnaden per hektar är beräknat utifrån ett cirkapris inför varje växtsäsong.

Applikationen är utformad och utvecklad av Jordbruksverkets Växtskyddscentraler i samarbete med Crystal Code.

Weeds database is a tool for finding drugs and mixtures that fight different weeds on cropland.

The database is aimed primarily at farmers and advisors in the agricultural industry.

Weeds database is updated at least once per year. Preparation cost per hectare is calculated on the retail price for each growing season.

The application is designed and developed by Agriculture's Plant Protection Centers in collaboration with Crystal Code.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less