LärKvitter
Jordbruksverket
1.3.3 Varies with device
Lär dig mer om våra mest typiska fåglar i odlingslandskapet med hjälp av LärKvitter.
Bilder hjälper dig att känna igen de olika fåglarna.
Du kan också lyssna på hur de olika fåglarna låter.
Du får även tips om vad du kan göra för att skapa gynnsamma förhållanden för respektive fågel på dina marker.
Applikationen är utformad och utvecklad av Jordbruksverket i samarbete med MonteRosa AB.

Learn more about our most typical birds in agricultural landscapes using Larch Vitter.
Images will help you to recognize the different birds.
You can also listen to how the different birds sounds.
You also get tips on what you can do to create favorable conditions for each bird on your chips.
The application is designed and developed by the Board of Agriculture in collaboration with Monterosa AB.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less