VäxtskyddsInfo
Jordbruksverket
1.0.10 Varies with device
Identifiera de vanligaste skadegörarna i lantbruksgrödor med hjälp av VäxtskyddsInfo.

Detaljerade bilder hjälper dig att bestämma vilken skadegörare som är aktuell.

För varje skadegörare beskrivs behovet av en bekämpning, preparatval, dos och spruttidpunkt samt preparatkostnaden.

VäxtskyddsInfo ger även en biologisk beskrivning av skadegöraren och anger tänkbara förväxlingsrisker.

VäxtskyddsInfo uppdateras varje år för att vara aktuell inför säsongen. Preparatkostnaden anges per hektar och är beräknat utifrån ett cirkapris.

Applikationen är utformad och utvecklad av Jordbrukets Växtskyddscentraler i samarbete med Crystal Code.

Identify the most common pests in agricultural crops using Plant Info.

Detailed images will help you to determine which pest is current.

For each pest describes the need to fight, preparatval, dose and injection timing and preparation costs.

Plant Info also provides a biological description of the organism and indicates possible confusion risks.

Plant Info updated annually to be current for the season. Preparation costs given per hectare is calculated on the retail price.

The application is designed and developed by Agricultural Pest centers in collaboration with Crystal Code.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less