Svenskt biografiskt lexikon
Riksarkivet
1.2.0 Varies with device
Officiell app för Svenskt biografiskt lexikon (SBL). SBL är ett uppslagsverk som innehåller mer än 12 000 släkt- och personartiklar om svenska män och kvinnor från äldsta tid till våra dagar. Lexikonet är ett av de största uppslagsverken i Norden. Hittills är utgivet A--St. Uppdateringar tillförs appen i den takt redaktionen ger ut nya häften och band.

Funktioner: Enkel sökning, bokmärken, historik.

SBL är en enhet inom Riksarkivet. Appen är utvecklad av Sebastian Öberg IT.

För mer info, se http://www.riksarkivet.se/sbl och https://www.facebook.com/svensktbiografisktlexikon

Official app for Swedish biographical dictionary (SBL). SBL is an encyclopedia that contains more than 12,000 family and personal articles about Swedish men and women from the earliest times to the present day. The dictionary is one of the greatest reference books in Scandinavia. To date, published A - St. Updates added to the app in the rate editorial issues new booklets and tapes.

Features: Simple search, bookmarks, history.

SBL is a division of the National Archives. The app is developed by Sebastian Oberg IT.

For more info, see http://www.riksarkivet.se/sbl and https://www.facebook.com/svensktbiografisktlexikon

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less