Offentlig konst i Växjö
Softwerk AB
1.2 Varies with device
Om appen Offentlig konst i Växjö
Har du någon gång, kanske under en joggingrunda runt sjön eller en sen natt hem från krogen, liksom snubblat över konsten och stannat upp och frågat dig vad det egentligen är du ser? I sådana fall är allt som det ska. I Växjö kryllar det nämligen av konst som en del av det offentliga rummet. Den finns där för dig – oavsett om du har bott här hela ditt liv och stirrat dig blind på allt omkring dig, eller om du kommer till Växjö med helt färsk blick.

Appen Offentlig konst i Växjö finns också för dig. Just för att du, närhelst på dygnet de där bitande frågorna dyker upp, snabbt och enkelt ska kunna få ett svar. I appen finns ett femtiotal offentliga verk samlade, med bilder och fördjupande texter. Här finns också möjlighet att själv utforska konsten i utstakade slingor genom centrum, runt Växjösjön samt runt sjön Trummen och campus-området.

Om offentlig konst
”Offentlig konst” kallas konstverk skapade för offentliga miljöer. Begreppet omfattar såväl konstverk finansierade av skattebetalare som konstverk med privat aktör som finansiär. Den konst som presenteras i den här appen ägs av Växjö kommun och kommunala bolag.

Appen Offentlig konst i Växjö har tagits fram av Växjö kommun och Videum i samarbete med Softwerk.

If the app Public art in Växjö
Have you at any time, perhaps during a jog around the lake or a late night home from the pub, and stumbled across the art and stopped and asked yourself what it really is you see? In such cases, all that it should. In Växjö teeming namely of art as part of the public domain. It's there for you - whether you've lived here your whole life staring you blind to everything around you, or if you come to Växjö with completely fresh eyes.

The app Public art in Växjö is also for you. Just for you, whenever the day they where biting issues crop up, quickly and easily be able to get an answer. The app fifty public art collective, with pictures and in-depth texts. There is also the opportunity to explore the art of Charted loops through downtown, around the Växjö lake and around the lake Trummen and campus area.

If public art
"Public art" called artwork created for public spaces. The term includes both artwork funded by taxpayers who works with the private operator as a financier. The art featured in this app are owned by the Municipality of Växjö and municipal companies.

The app Public art in Växjö has been developed by the City of Växjö and Videum in cooperation with Softwerk.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less