Bastardsvärmare
Naturskyddsföreningen
1.0.0 Varies with device
Bastardsvärmare är Naturskyddsföreningens app för dig som vill veta mer om dessa ovanliga och vackra svenska fjärilar. Du kan också göra en insats för att bevara dem och deras miljö genom att rapportera fynd.

Du får:
- Kunskap om de sju svenska arterna och deras miljö.
- Hjälp med att bestämma vilken art du hittat genom en nyckel för vuxna fjärilar.
- Möjlighet att rapportera dina fynd direkt från appen till Artportalen. Det är Sveriges största webbaserat system för att rapportera och söka fynd av svenska djur, växter och svampar.

Appen har tagits fram av Naturskyddsföreningen tillsammans med ArtDatabanken och utvecklats i samarbete med Spire AB.

Bastard Heater is SSNC app for those who want to know more about these unusual and beautiful Swedish butterflies. You can also make an effort to preserve them and their environment by reporting findings.

You get:
- Knowledge of the seven Swedish species and their environment.
- Help determine which species you found through a key for the adult butterflies.
- Ability to report your findings directly from the app to Artportalen. It is the largest web-based system for reporting and seeking finds of Swedish animals, plants and fungi.

The app has been developed by the Nature Conservation Society along with ArtDatabanken and developed in collaboration with Spire AB.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less