Grodguiden
Naturskyddsföreningen
1.1.3 Varies with device
Grodguiden är Naturskyddsföreningens app för dig som vill veta mer om svenska groddjur och vill göra en insats för att bevara dem genom att rapportera dina groddjursfynd.

Du kan:
- Läsa fakta om alla 13 svenska groddjursarter.
- Få hjälp med artbestämning genom nycklar som har tagits fram för vuxna djur och ägg/rom.
- Rapportera dina groddjursfynd direkt från appen. Alla fynd hamnar i Artportalen som är Sveriges största webbaserade system för att rapportera och söka fynd av svenska djur, växter och svampar.

Appen har tagits fram tillsammans med ArtDatabanken och är utvecklad i samarbete med Spire AB.

Frog Wizard is SSNC app for you who want to know more about Swedish amphibians and want to make an effort to preserve them by reporting your findings amphibians.

You can:
- Read the facts about all 13 Swedish amphibian species.
- Get help with species identification by keys that have been developed for adult animals and eggs / roe.
- Report your findings amphibians directly from the app. All findings fall into Artportalen Sweden's largest web-based system for reporting and seeking finds of Swedish animals, plants and fungi.

The app has been developed together with ArtDatabanken and is developed in collaboration with Spire AB.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less