Växtskyddsinfo - trädgård
Jordbruksverket
1.0.12 Varies with device
Identifiera de vanligaste skadegörarna i friland-, frukt- och växthusodlingar med hjälp av VäxtskyddsInfo-trädgård.

Detaljerade bilder hjälper dig att bestämma vilken skadegörare som är aktuell.

För varje skadegörare beskrivs behovet av en bekämpning, förebyggande åtgärder, skadebild, förväxlingsrisker, biologi, värdväxter, mm.

En utökning av fler skadegörare och komplettering av bilderna är planerad. En uppdatering sker så snart materialet är klart.

Applikationen är utformad och utvecklad av Jordbrukets Växtskyddscentraler i samarbete med Crystal Code AB.

Identify the most common pests in the open field, fruit and greenhouse cultivation using Plant Info garden.

Detailed images will help you to determine which pest is current.

For each pest describes the need to control, prevention, harm image, confusion risks, biology, host plants, and more.

An increase of more pests and supplementing the images is planned. An update occurs as soon as the material is ready.

The application is designed and developed by Agricultural Pest centers in collaboration with Crystal Code AB.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less