Fakta: Västra Götaland
Västra Götalandsregionen
2.0.0 Varies with device
Fakta och statistik om Västra Götalands 49 kommuner, om hela länet och om de fyra kommunalförbundsområdena. Jämförelser med andra län och regioner både i Sverige och i Europa. Illustreras med diagram, kartor och tabeller.
Kapitel: Geografi och befolkning, Ekonomiska dimensionen, Sociala dimensionen, Miljödimensionen, Näringsliv, Kompetens & kunskap, Infrastruktur & kommunikationer, Kultur, Hälsa.

Facts and stats about Bay 49 municipalities of the county and the four municipal areas. Comparisons with other counties and regions in Sweden and in Europe. Illustrated with graphs, maps and tables.
Chapter: Geography and Population, Economic Dimension Social Dimension Environmental Dimension, Business, Skills & Knowledge, Infrastructure & Transport, Culture, Health.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less