תהילים - ספר תהילים
Jewish apps
1.0 Varies with device
כל הרגיל בקריאת תהלים - דוחה כל מיני פורענויות וכמה פגעים רעים מעליו ומעל בני ביתו ומעל משפחתו ומעל כל בני דורו ומגלגל עליו ועליהם כל מיני שפע וטובות הצלחות וישועות.

סגולות התהילים הן לכל הישועות: רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. סגולה להסרת נגעים מהגוף, כמו מחלות ממאירות. בריאות בעיניים, הסרת משקפיים ואפילו לריפוי מעיוורון.

בריאות באוזניים ושמיעה טובה. פריון, הריון קל, לידה קלה, בריאות לעובר וליולדת, שלום בית. להצלחה. לזיווג. פרנסה טובה. הצלחה במשפטים. הצלחה בקנית/מכירת בית.
שמירה בדרכים. הצלחה במלחמה. שלום חיילי ישראל. הצלחה בלימודים ובמבחנים. אושר, שלווה ושמחה. ועוד,

קריאת תהילים וכל תפילה שאנו אומרים הינם הישתדלות רוחנית שאנו יכולים
לעשות בשביל לבקש על רפואה, זיווג, פרנסה, וכו' הן לנו והן לקרובים לנו
ידוע שכל המתפלל על חברו נענה תחילה

גדולה היא כוחה של תפילת רבים לכן הפיצו את אפליקציית תהילים וקחו חלק חשוב בעזרה וישועה לכם לנו ולכל עם ישראל

כל האומר תהלים בכל יום כאילו קיים כל התורה כולה. (רבינו אפרים, פרשת ברכה)

אם רוצה להרבות בתפילה יוכל לומר תהלים, שהוא כעוסק בתורה, ויש בה סגולות הרבה. (שו"ת שבות יעקב, ח"ב יו"ד ס' מ"ד)

אפליקציית ספר תהילים כוללת:

מעלת קריאת פרקי תהילים
כל ספר התהילים לפי ימות השבוע עם יהי רצון שלפני ואחרי אמירת התהילים
שימוש תהילים - סגולות מזמורי תהילים לפי פרק
תפילה למציאת בן הזוג
תפילה למציאת בת הזוג
תפילה להיפקד בפרי בטן
תפילה ללידה קלה
תפילת השל''ה להצלחה בחינוך הילדים
תפילה על הפרנסה
תפילה לרפואה שלימה ופרקי תהילים לרפואה
תפילה להצלחה בטסט
תפילה בכותל המערבי
תפילה לשלום חיילי צה''ל
תפילה לאומרה על קברי צדיקים
תפילה להצלחה במבחנים
איגרת הרמב''ן
פרשת המן
תיקון הכללי
נשמת כל חי עדות המזרח ועדות אשכנז
פרקי שירה

אשמח לקבל 5 כוכבים

את ספר התהילים חיבר דוד המלך ע''ה
הרגיל בספר תהלים דוחה כל מיני פורעניות וכמה פגעים מעליו ומעל כל בני ביתו ומשפחתו ומעל בני דורו, ומגלגל עליו ועליהם כל מיני שפע ברכות והצלחות.
(עמק המלך דף טו הר"א)

הלומד ספר תהלים בכוונה הוא פדיון לכל מיני פורעניות ופגעים רבים,
ק"ן (150) מזמורים כמספר פדיון (150). (מגן ושמש בשם עמק המלך)

All the usual reading of Psalms - rejects all kinds of calamities and several evils him and his family over and over and over all his contemporaries and rolls him and them all sorts of prosperity and good success and salvation.

Psalms are all virtues Jesus speedy recovery, mental health and body medicine. Purple lesions removal from the body, such as malignancies. Health eyes, LASIK and even curable blindness.

Health ears and good hearing. Fertility, Pregnancy and easy, easy birth, the fetus and mother health, peace in the home. Success. Pairing. Good living. Success law. Success in the purchase / sale of a house.
Keeping the roads. Success in the war. Hello Israeli soldiers. Success in school and on tests. Happiness, peace and joy. Furthermore,

Reading Psalms every prayer we say we are spiritual endeavor can
Do to ask for medicine, pairing, income, etc. are us and our relatives
Known all praying for his friend responded first

It is a great strength of many prayers so spread the application of Psalms and take an important part in helping you and salvation for us and all of Israel

Anyone who says Psalms each day as if there is the whole Torah. (Rabbi Ephraim, Parshat blessing)

If you want to increase prayer could recite psalms, he engages in Torah, and it has many virtues. (Responsa Shvut Yaakov, part two yud S. MD)

Psalter app includes:

Reading Psalms degree
All Psalms in accordance week with May before and after reciting the Psalms
Using Tehilim - Psalms properties under Chapter
Finding a prayer partner
Finding a prayer partner
Prayer Lhifkd offspring
Prayer Childbirth
Prayer Hsl''h children's education success
Prayer livelihoods
Prayer for complete recovery and Psalms Medicine
Test for success prayers
Prayer at the Western Wall
Prayer for IDF soldiers
Prayer to say the tombs
Prayer success in tests
Ramban Letter
Haman case
General Repair
Sukah Oriental and Ashkenazi
Pirkei Shira

I'd love to get 5 stars

The Book of Psalms of King David A''h
Psalms regular rejects all kinds of calamity and several casualties over and over all his household and his family over his contemporaries, and rolling it and them all sorts of blessings and abundance.
(King Valley O Rav Eliezer page)

Studying the Book of Psalms intention is redeeming all sorts of calamity and many casualties,
K"n (150) chants as the number of revenue (150). (Sun shield and name of the King's Valley)

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less