Салт-дәстүр
Seidin
1.0 Varies with device
Салт-дәстүр ұлт үшін өмір, қоғам заңы болып негізделіп, сана, тағылым, тәрбие, тіршілік ережесі ретінде ел зердесіне рухани байлық — өнеге тәжірибесін құраған. Бұл талаптар мен ережелерді халық бұлжытпай орындаумен бірге оны құрметтемеген, сақтамаған адамдарды сол заң негізінде жазалап та отырған. Өткен заманда қазақ қоғамы үшін салт-дәстүр бұлжымас заң рөлін атқарды.

Salt-dәstүr ұlt ushin Omir, қoғam zaңy bolyp negіzdelіp, dignity, taғylym, tәrbie, tіrshіlіk erezhesі retіnde ate zerdesіne ruhani baylyқ - өnege tәzhіribesіn құraғan. Bұl talaptar changed erezhelerdі Khalyk bұlzhytpay oryndaumen bіrge ones құrmettemegen, saқtamaғan adamdardy hydrochloric Zan negіzіnde zhazalap that otyrғan. Өtken zamanda Kazakh қoғamy ushin Salt-dәstүr bұlzhymas Zan rөlіn atқardy.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less