3000 từ tiếng anh thông dụng
App free
9.2 Varies with device
3000 TỪ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG là một ứng dụng miễn phí, được phát triển bởi công ty TNHH giải pháp công nghệ & Multimedia LEKIMA.

Theo đại học Oxford, chỉ cần 3000 từ là đủ cho một người nói tiếng Anh bản xứ giao tiếp trong suốt cuộc đời.đây chính là 3000 từ tiếng anh thông dụng đó.Nắm được chúng, người học không còn phải lo lắng gì nhiều trong việc học tất cả các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.hy vọng các bạn sẽ gặt hái được nhiều điều
Version 9.0
-Cập nhật hơn 1300 câu hỏi trắc ngiệm ngữ pháp tiếng anh.
-Làm bài kiểm tra ngữ pháp tiếng anh
Vesion 7.0
ToiecDaily là chương trình hỗ trợ học từ vựng Toeic một cách đơn giản dễ dàng với dữ liệu hỗ trợ cả phần nghĩa tiếng việt. Đặc biệt thông qua Widget ứng dụng sẽ giúp bạn học từ hàng giờ, hàng ngày theo cách rất nhẹ nhàng. Ứng dụng hoàn toàn offline vì thế bạn học mọi lúc mọi nơi mà không cần phải kết nối mạng.
Version 8.0
- Thêm phần ôn lại những từ đã học.
- Chỉnh lại vị trí nút xóa để sử dụng dễ hơn.
- Fixbug ở một số dòng
Version 7.0
- Bỏ hiện thị quảng cáo khi thoát khỏi ứng dụng .
- Thêm ngữ pháp tiếng anh,rất bổ ích cho các bạn ôn lại kiến thức cơ bản,cách sử dụng câu...
- Sửa lỗi khi bấm vào Daily Toeic
- Những cụm từ thường sử dụng khi thi Toeic,chi tiết từng trường hợp có ví dụ minh họa.
Version 6.0
-Cập nhật widget tiện lợi hơn cho việc học tập.
Version 5.0
- Thêm Bảng động từ bất quy tắc có ví dụ
- Học các cụm từ thông dụng trong danh sách gần 1000 cụm.
- Fix bug
version 4.0
- Fix lỗi khi nhập vào ô tìm kiếm không thấy chữ.
- Hiện số từ đã học và số từ còn lại chưa học.
- Cho phép tùy chỉnh phần phát âm chậm,bình thường,nhanh
- Thay đổi logo mới
version 3.0
- Thêm mẫu của từng từ,cách sử dụng của từ đó
- Chỉnh sửa giao diện
version 2.1
- Thêm phát âm trong phần từ đã lưu
- fixbug
- Cải thiện tốc độ
version 1.53
- Thêm phát âm bằng giọng nói.
version 2.0
- Sắp xếp theo a b c..
- Tìm kiếm bằng giọng nói
- sửa lỗi khi xoay màn hình

Liên hệ hợp tác :

Website : www.lms.vn
Email : contact@lms.vn

3000 THE COMMON ENGLISH is a free app, developed by the Technology Solutions Ltd & Multimedia Lekima.

According to Oxford University from 3000 is just enough for a native English speaker to communicate during the 3000 doi.day is commonly used English words In free them, students no longer have to worry much in learning all skills: listening, speaking, reading, viet.hy hope you will reap what
Version 9.0
-Update over 1300 multiple choice questions ngiem English grammar.
-Making tests English grammar
Vesion 7.0
ToiecDaily program TOEIC vocabulary support a simple easy way to share data that support the Vietnamese. Especially through the application widget will help you learn from every hour, every day very gentle way. The app is offline, so you learn anytime, anywhere without a network connection.
Version 8.0
- Add section to review the vocabulary.
- Adjust the position to use the delete button is easier.
- Fixbug in some lines
Version 7.0
- Clear display ads when the application exits.
- Add English grammar, very useful for you to review the basics, using sentences ...
- Fixed error when clicking on TOEIC Daily
- The phrase is often used as TOEIC, each case has detailed illustrations.
Version 6.0
-Update widget more convenient for learning.
Version 5.0
- Add Table from any such rules
- Learn the regular expression in the list of nearly 1000 cluster.
- Fix bug
version 4.0
- Fix bug when entering text search box not found.
- We have learned some words and some from school remaining.
- Allows custom parts pronounced slow, normal, fast
- Change new logo
version 3.0
- Add samples of each word, using the word
- Edit interface
version 2.1
- Add pronounced in part from saved
- Fixbug
- Improved speed
version 1:53
- Add voice pronunciation.
version 2.0
- Sort by a b c ..
- Search by voice
- Fixed error when rotating the screen

Contact the Author:

Website: www.lms.vn
Email: contact@lms.vn

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less