שבת כהלכה - הלכות שבת
Jewish apps
1.0 Varies with device
האם מותר להדיח כלים בשבת?

מה זה מוקצה?

האם מותר להכין סלט ירקות בשבת וכיצד?

הספר שבת כהלכה מכיל בתוכו את הלכות שבת לפי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף זצ''ל בצורה מקיפה, ברורה וחדה.

מומלץ ביותר להוריד ולהפיץ הלאה לחברים ולזכות את הרבים.

כתב רבינו החפץ חיים בהקדמתו למשנה ברורה הלכות שבת:

ראוי ונכון לכל ירא וחרד לדבר ד' לכונן חבורות ללמוד הלכות שבת כדי שלא יכשלו בם,
וכמבואר בילקוט שמעוני תחילת פרשת ויקהל, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: עשה לך קהילות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת.

זיכוי הרבים- דע לך, שכל מצווה שיהודי עושה בזכות הפצת היהדות שתעשה מזכה אותך בחיי נצח, גם אם לא קיבלו את דבריך יש לך זכות כי התאמצת לזכות את הרבים, להשפיע על עוד יהודי לקיים מצוות ולהתחבר לבורא עולם.
בהורדת אפליקציה זו והפצתה לאחרים הינך נוטל חלק נכבד במצוות זיכוי הרבים וקירוב לבבות לאבינו שבשמים.
וידוע ששמירת שבת כתיקונה הוא קירוב לגאולה, כמו שאמרו חז"ל אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלין

Is it permissible to wash up on Saturday?

What is allocated?

Can I make a salad on the Sabbath and how?

Saturday school properly contains the laws of Shabbat by Rabbi Ovadia outs Joseph Ztz''l a comprehensive, clear and crisp.

It is highly recommended to download and pass on to friends and favor popular.

Rabbi Chofetz Chaim wrote in his introduction to the Mishnah clear laws of the Sabbath:
 
It is appropriate that all who were frightened to speak Wednesday to establish groups study the laws of Shabbat in order not to fail in them,
And as explained in Yalkut Shimoni beginning Vayakhel affair, said God to Moses, did you large communities in many laws required them Saturday.

 Credit-Many You should know that all commands Jew does by distributing Judaism do grant you eternal life, even if you have not received your words you have the right that you attempted to favor popular, affect another Jew to fulfill the mitzvot and connect to Hashem.
Downloading this application and dissemination others are taking a significant part of many credit commandments and bringing together our Father in Heaven.
Sabbath observance known sweetness is an approximation of redemption, as Chazal were it not for Israel kept two Sabbaths were redeemed immediately

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less