Церковний календар
Christian Programmer
1.1uk Varies with device
Церковний календар - дуже красивий застосунок-календар УПЦ КП, що відображає свята із зазначенням всіх святих, постів, різних пам'ятних дат у житті Церкви Христової на які повинен звернути увагу кожен християнин. Календар встановлюється у вигляді міні-програм на домашньому екрані смартфона.

Додається віджет, що відкриє вікно в якому можна перегортати дати. Відображає дні пам'яті святих, піст (якщо є), для великих свят - красива іконка, що символізує цей день.

Церковний календар на 2017 рік, минулі і наступні роки!

Автор: Vasyl Shlemko
Ел. пошта: famous37@gmail.com

Програма є безкоштовною і надається виключно для некомерційного користування. Щоб підтримати подальший розвиток цього та інших проектів деталі за посиланням https://sites.google.com/site/ukraie/Home/android/kalendar

+++Подяки+++

Особиста подяка панові eir3 і людям які йому допомагали створювати Православний календар на основі якого зроблено українську версію Церковного календаря.

Подяка за підтримку порталу http://hram.lviv.ua і всім небайдужим людям.

Божого благословіння!

+++Джерела+++

Церковний календар
Видавничий відділ
Української Православної Церкви
Київського Патріархату

Church Calendar - very nice calendar application UOC-KP, reflecting the festival showing all the saints, fasts, various anniversaries in the life of the Church of Christ to which should pay attention to every Christian. Calendar set as widgets on the home screen of the smartphone.

Adding a widget that will display where you can flip date. Displays memorial days of saints, fasting (if any) for major holidays - beautiful icon symbolizing this day.

Church calendar for 2017, and subsequent years past!

Author: Vasyl Shlemko
E. mail: famous37@gmail.com

The program is free and is available exclusively for non-commercial use. To support further development of this and other projects details link https://sites.google.com/site/ukraie/Home/android/kalendar

Thanks +++ +++

A personal thanks to Mr. eir3 and people who helped create it Orthodox Calendar on which version of the made Ukrainian Church calendar.

Thanks for the support portal http://hram.lviv.ua and all indifferent people.

God's blessing!

+++ +++ Sources

Church calendar
Publishing department
Ukrainian Orthodox Church
Kiev Patriarchate

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less