Vodnik po Don Boskovih krajih
Borut Stramšek
1.1 Varies with device
Sv. Janez Bosko (1815-1888) je živel v 19. stoletju v času industrijske revolucije. Bil je duhovnik in je deloval v italijanskem mestu Turin, kamor je "s trebuhom za kruhom" prihajalo veliko mladih. Za svoje trdo delo so prejemali le skromno plačilo, bivali v neživljenjskih razmerah in pogosto prenočevali pod milim nebom. Boj za preživetje jih je silil tudi v krajo, zaradi česar so se neredko znašli za zapahi. Veliko jih je zaradi težkih razmer prezgodaj umrlo.

Don Boska je takšen položaj mladih globoko pretresel. Zato se je odločil, da jim bo podaril svoje življenje in jim pomagal po svojih najboljših močeh. V oratoriju, kot je poimenoval svojo vzgojno ustanovo, je zbira na stotine mladih. Njegovo geslo je bilo: "Za vas živim.

Z namenom, da bi se njegovo delo za mlade nadaljevalo, je ustanovil redovno družbo, ki jo je poimenoval po sv. Frančišku Saleškem - salezijance.

Ta aplikacija pa je namenjena spoznavanju krajev, v katerih je deloval.

Sv. Janez Bosco (1815-1888) lived in the 19th century during the Industrial Revolution. He was a priest and worked in the Italian city of Turin, where he "s livelihood" came a lot of young people. For his hard work they received only a modest fee, staying in the non-life situations and often stay under the open sky. Fight for survival forced them in the theft, which they often find themselves behind bars. Many of them suffer handicaps premature deaths.

Don Bosco is this situation of young people profoundly. Therefore, it was decided that they would give their lives and help them to do their best. In the Oratory, as he called his educational institution, he has collected hundreds of young people. His slogan was: "For you I live.

With a view to his work for young people continued, he founded the religious order, which was named after St. Francis Saleški - Salesians.

This application is intended to learn about the places where he worked.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less