บทสวดมนต์ (siamdhamma)
Minkung
1.2 Varies with device
แอพฯนี้ได้รวบรวมบทสวดมนต์ต่างๆ พร้อมทั้งคำถวายทานที่ใช้บ่อยๆ
อีกทั้งได้รวบรวมบทคาถาและมนต์พิธีต่างๆไว้ด้วย
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แอพฯนี้จะเป็นประโยชน์กับท่าน ไม่มากก็น้อย
หากท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ทางผู้จัดทำยินดีรับฟังและนำไปปรับปรุงแอพฯนี้
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ
ติดตามเพจได้ที่ https://www.facebook.com/siamdhammaofficial

These applications have gathered in prayer. The review is dedicated to the most frequently used words.
There is also a collection of spells and magic rites as well.
Producers are hopeful that. Applications will be useful to you, more or less.
If you have any suggestions. The Issuer willing to listen and to improve these applications.
Better to me I thank all of you too.
Follow on page https://www.facebook.com/siamdhammaofficial

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less