✡✡ סיפורי מעשיות ✡✡
לזכות עם ישראל
3.1 Varies with device
הישום מכיל:
☆ סיפורי מעשיות משנים קדמוניות.
י"ג מעשים שסיפר רבנו הקדוש.
מעשה א
מאבדת בת המלך
מעשה ב
ממלך וקיסר
מעשה ג
מחיגר
מעשה ד
מעשה נסים
מעשה ה
מבן מלך מאבנים טובות
מעשה ו
ממלך ענו
מעשה ז
מזבוב ועכביש
מעשה ח
מרב ובן יחיד
מעשה ט
מחכם ותם
מעשה י
מבערגיר ועני
מעשה יא
מבן מלך ובן שפחה
מעשה יב
מבעל תפלה
מעשה יג
מהשבעה בעטליר'ס
☆ רמזי המעשיות /
לר' נחמן גאלדשטיין הרב ד'טשערין.
☆ עוד י"ד מעשיות נוספות שסיפר רבנו.
ומהם מעשה בביטחון, מעשה מהאינדק, מעשה מפלומפ. ועוד...
☆ התיקון הכללי השלם שתיקן רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב.
מובאת גם תפילה על התיקון הכללי, ממוהרנ"ת מברסלב זיע"א.


הגדרות והבהרות:

1. הגדל/הקטן תצוגה - אפשר לשנות גודל תצוגה ע"י לחצני הווליום או התפריט של המכשיר.
2. מצב מסך - אפשרויות לקביעת סיבוב המסך.
3. הסר ניקוד - הוספנו זאת לתקן טקסט מהופך במכשירים שלא תומכים בניקוד.
4. ישר לימין - הוספנו זאת לתקן טקסט מיושר לשמאל במכשירים מסוימים.
5. מצב לילה - טקסט לבן על גבי רקע שחור, למניעת סנוור וחיסכון בסוללה.

אם יש תקלות בבקשה לשלוח לי מייל אני בע"ה אנסה לתקנם.

☆☆☆☆☆
אנא סמנו חמש כוכבים.
☆☆☆☆☆


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
© כל הזכיות שמורות לכל עם ישראל.
ה' יזכנו במהרה לאורו.
מצווה להעתיק לצלם לשכפל בכל מדיה שהיא, ומצווה גדולה להפיץ.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
OKGApps

The application contains:
☆ Tales changing Antiquities.
Thirteen acts saint told our teacher.
A deed
Lost princess
Act in
The King and Emperor
Third act
Higer
D action
a miracle
The act
Ben King of precious stones
Act and
From the king answered
Such act
Fly and spider
H. act
Most single son
I made
Sage and innocent
The act
Mbargir and poor
K act
Ben King Ben slave
L act
From the chapel
M. act
The seven Batlir's
☆ practical hints /
Rabbi Nhmn Galdstiin, Rabbi D'tsarin.
☆ other more practical XIV told our teacher.
And which act confidently, act Mhaindk, act Mflomf. And more ...
Complete general correction ☆ fixing Rbno Hkdos Rebbe Nhmn Mbrslb.
Prayer also presented the general correction, Mmohrn"t Breslov l.


Definitions and Interpretations:

1. Zoom In / Zoom - You can change the zoom level by volume buttons or menu of the device.
2. Screen Mode - options for screen rotation.
3. Remove Score - We have added this fix inverted text scores devices that do not support.
4. straight right - We added this text is left-aligned fix certain devices.
5. Night mode - white text on a black background to prevent glare and battery saver.

If you have problems, please send me an email I hopefully will try to correct them.
 
☆☆☆☆☆
Please take five stars.
☆☆☆☆☆

 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
© All rights reserved all of Israel.
The "Universe grant us the light soon.
Commands to copy to photograph reproduced in any medium, and great commandment spread.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
OKGApps

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.0 and up

...more ...less