Misia Eva
MobilBonus s.r.o.
1.0 Varies with device
Unikátna aplikácia k papierovej knihe Misia Eva, prísne tajné od Tamary Heribanovej. Pre školákov, ktorí sa môžu stať súčasťou tajného plánu a zažiť svoju vlastnú misiu. Aplikácia obsahuje:
- štyri hry - pexeso, puzzle, počítanie a test, ktoré sa odomknú po prečítaní určitej pasáže z knihy
- vlastný denník, do ktorého si môže školák zapisovať poznámky
- obrázky v pohybe
- a samozrejme plnú verziu knihy.
Prvé tri kapitoly knihy a k tomu jedna hra zadarmo.


Misia Eva, prísne tajné (Tamara Heribanová)
Druháčka Eva Šidlová má plán. Jej rodičia si myslia, že rozvod všetko vyrieši a každý sa bude mať lepšie. Ona si to však nemyslí a rozhodne sa dať svojich rodičov opäť dokopy. Našťastie na to nebude sama a zapojí do misie celé Slovensko!
Podarí sa jej vrátiť lásku rodičom? Dajú sa opäť dokopy a budú všetci zasa šťastní?
Misia Eva, prísne tajné je o sile hlbokej ľudskej lásky. Dojímavé rozprávanie plné prekvapení a tajomstiev, ktoré vylepšuje táto špeciálna aplikácia.

Kľúčové slová: rozpravky, deti, pre deti, hry, hra, kniha, knihy, ebook, ekniha, pexeso, puzzle

Unique application to paper books Misia Eva, secret from Tamara Heribanová. For schoolchildren, who can become part of a secret plan and experience their own mission. The application includes:
- Four games - memory game, puzzle, counting a test that can be unlocked after reading certain passages from the book
- Own diary that you can write notes schoolboy
- Pictures in motion
- And of course the full version of the book.
The first three chapters of the book and to one game free.


Misia Eva, secret (Tamara Heribanová)
Druháčka Šidlová Eva has a plan. Her parents think that divorce všetko resolved and everyone will be better. She, however, thinks and decides to give her parents back together. Fortunately, it does not itself the mission and involve the whole country!
Will it return the love parents? They can be together again and be all happy again?
Misia Eva, secret is the power of deep human love. Poignant story full of surprises and secrets that enhance this special application.

Keywords: rozpravky, kids, children, game, game, book, books, ebook, eBook, memory game, puzzle

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less