Мавлоно Ҷалолуддин 800 ҒАЗАЛ
AndroidTJ1
1.0 Varies with device
Ҷуз вай чӣ бошад, к-аз аҷал андаррабояд кулли мо?!
Сад ҷон барафшонам бар ӯ, гӯям: «Ҳанийян, марҳабо!».
Рақсон суви гардун шавам, з-он ҷо суви бечун шавам,
Сабру қарорам бурдайӣ, ай мизбон, зутар биё!
Аз маҳ ситора мебарӣ, ту пора-пора мебарӣ,
Гаҳ ширхора мебарӣ, гаҳ мекашонӣ дояро!
Дорам диле ҳамчун ҷаҳон, то мекашад кӯҳи гарон,
Ман куҳкашам, каҳ кай кашад з-ин коҳдон охир маро?!
Гар мӯйи ман чун шир шуд, аз шавқи мурдан пир шуд,
Ман ордам, гандум наям, чун омадам дар осиё?!
Дар осиё гандум равад, к-аз сунбула зодаст ӯ,
Зодай маҳам, не сунбула, дар осиё бошам чаро?!
Не, не, фитад дар осиё ҳам нури маҳ аз равзане,
З-он ҷо ба сӯйи маҳ равад, не дар дукон нонбо!
Бо ақли худ гар ҷуфтаме, ман гуфтаниҳо гуфтаме,
Хомӯш кун, то нашнавад ин гуфтаро боди ҳаво!
2
Ай навбаҳори ошиқон, дорӣ хабар аз ёри мо?!
Ай аз ту обастан чаман в-ай аз ту хандон боғҳо!
Ай бодҳои хушнафас, ушшоқро фарёдрас,
Ай поктар аз ҷону ҷон, охир куҷо будӣ, куҷо?!
Ай фитнаи Руму Ҳабаш, ҳайрон шудам, ч-ин бӯйи х(в)аш
Пироҳани Юсуф бувад ё худ ридои Мустафо?!
Ай ҷӯйбори ростӣ, аз ҷӯйи ёри мостӣ,
Бар синаҳо Синостӣ, бар ҷонҳойӣ ҷонфазо!
Ай қилу ай қоли ту хуш в-ай ҷумла ашколи ту хуш,
Моҳи ту хуш, соли ту хуш, ай солу маҳ чокар туро!
3

Ҷuz wai chӣ boshad to al-aҷal andarraboyad kulli mo ?!
Garden ҷon barafshonam bar u with macron, gӯyam "Ҳaniyyan, marҳabo!".
Raқson Suvi Gardun Shavam, h-he ҷo Suvi bechun Shavam,
Sabra қaroram burdayӣ, ah mizbon, zutar biё!
Az maҳ Sitora mebarӣ, that it is time-time to mebarӣ,
Gaҳ shirhora mebarӣ, gaҳ mekashonӣ milker!
Deal drama ҳamchun ҷaҳon then mekashad kӯҳi Garon,
Man kuҳkasham, kaҳ kai h kashad-in koҳdon Ohira Maro ?!
Gard mӯyi Man Chun shud br, al shavқi Murdaev shud feast,
Man hordes gandum Nayama, Chun OMAD gift Osie ?!
Gift Osie gandum ravad to al-sunbula zodast u with macron,
Zod maҳam not sunbula, gift Osie Beauchamp Charo ?!
No, no, fitad gift Osie ҳam maҳ Nuri al ravzane,
H-he ҷo ba sӯyi maҳ ravad not Dukono nonbo gift!
Bo aқli thin gar ҷuftame, man guftaniҳo guftame,
Homӯsh kun, then nashnavad John guftaro body ҳavo!
2
Ai navbaҳori oshiқon, dorӣ khabar al Yori mo ?!
Hay al the obastan in Chaman-i al the handon boғҳo!
Ai bodҳoi hushnafas, ushshoқro farёdras,
Ai poktar al ҷonu ҷon, Ohira kuҷo budӣ, kuҷo ?!
Ai fitnai Rum Ҳabash, ҳayron shudam, h-in bӯyi x (c) ash
Piroҳani Yusuf Buvadi g thin Rideau Mustafo ?!
Ai ҷӯybori rostӣ, az ҷӯyi Yori mostӣ,
Bar sinaҳo Sinostӣ bar ҷonҳoyӣ ҷonfazo!
Ah ah қilu қoli in the hush-ay ҷumla ashkoli the hush,
Moҳi the hush, hush the salt, ah Solu maҳ chokar Touro!
3

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less