Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Solo App
1.0.2 Varies with device
Tôi đã đọc cuốn sách này gần như là một lèo sau khi có được nó trên tay; sau đó đọc lại từ từ những chương, đoạn ưa thích. Và khi gấp lại trang cuối cùng của cuốn sách, tôi cứ thấy tiêng tiếc là nó đã hết mất rồi. Đó là điều đã thúc giục tôi giới thiệu Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ với các bạn.

Tác phẩm: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ.
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh.
Ứng dụng đọc truyện offline miễn phí dành cho các bạn yêu thích các tác phẩm hay.

I have read this book almost a marquetry after getting it on hand; then read again from the program, your favorite scenes. And when folded the last page of the book, I just saw renowned unfortunately it was all gone. That's what prompted me to introduce Please give me a ticket with your childhood.

Works: Let me get a ticket to childhood.
Author: Nguyen Nhat Anh.
Applications free offline reading for your favorite work or.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less