Тазйин-ул-ибора
Islamic Book
v1.0 Varies with device
Рисолаи «Тазйин-ул-ибора ли таҳсин-ил-ишора», ки онро олими фозил, муҳаддиси кабир, фақеҳи сиқаи ҳанафӣ Алӣ ибни Султон Муҳаммад, машҳур ба Мулло Алӣ Қорӣ (раҳ) навиштааст, дар муолаҷаи масъалаи ишораи саббоба беҳтарин ва муфидтарин китоб ба шумор меравад ва онро тақдими хонандагони гироми мегардонем.

Risolai "Tazyin-ul-Ibor Do taҳsin-yl-ishora" ki onro Olimi Fozil, muҳaddisi Kabir faқeҳi siқai ҳanafӣ Alӣ ibn Sulton Muҳammad, mashҳur ba Mullah Alӣ Қorӣ (raҳ) navishtaast, gift muolaҷai masalai ishorai sabboba beҳtarin Islands mufidtarin Kitob ba wa shumor meravad onro taқdimi honandagoni Gere megardonem.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less