قرآن تبیان
sadra ahmadi
4.0 Varies with device
از خصوصیات این نرم افزار تصویری بودن متن قرآن با خط زیبای عثمان طه می باشد که امکان بزرگنمایی در آن وجود دارد (همراه با ترجمه کامل مرحوم آیت الله مشکینی)
امکانات جستجو در سوره، آیه، جزء، متن قرآن، متن ترجمه، نشان گذاری و دسترسی تصادفی در آن قرار داده شده است.
این نرم افزار در سه نسخه 1 و 2 و 3 عرضه شده است.
قرآن تبیان 1(تصویری-صوتی):این نسخه از نرم افزار تصویری صوتی بوده که حجم آن حدود 150 مگابایت است بدون احتیاج به داشتن ارتباط با اینترنت. جهت دریافت این نسخه میتوانید به آدرس http://mc.tebyan.net/mobile/download.aspx?Id=36&OS;=2 مراجعه نمایید.
قرآن تبیان 2(تصویری): این نسخه از نرم افزار تصویری بوده با امکان دانلود صوت. حجم نرم افزار حدود 65 مگابایت است و ارتباط با اینترنت برای صوت لازم است. جهت دریافت این نسخه میتوانید به آدرس http://mc.tebyan.net/mobile/download.aspx?Id=25&OS;=2 مراجعه نمایید.
قرآن تبیان 3(دانلودی):در این نسخه که هم اکنون در این سایت در اختیار شماست فایل های صوت و تصویر در صورت لزوم دانلود خواهند شد. در این حالت حجم فایل اولیه نرم افزار کم خواهد بود ولی ارتباط با اینترنت از ملزومات آن است.این نسخه را میتوانید از آدرس
http://mc.tebyan.net/mobile/download.aspx?Id=24&OS;=2 نیز دانلود نمایید.

TebyanQuran
Among the features of the Tebyan Quran Software is its visual text with the beautiful handwriting of Othman Taha. It can be highlighted. Also it contains a complete translation by the late Ayatollah Meshkini.
It has a search option capable of searching the chapters, parts (juz’), the text, the translation text and also has an option for adding the pages to the list of favorites or My List, and random access.
The software is offered in three versions:
The Tebyan Quran Software 1 (audio-visual): This version is audio-visual, its size is about 150 MB; it functions without any need to connect to the Internet.
http://mc.tebyan.net/mobile/download.aspx?Id=36&OS;=2
The Tebyan Quran Software 2 (visual): This version of the software is visual, with downloadable voice files (voice files of the recitation of the Quran can be downloaded). Its size is about 65 MB. In order to download the voice files, it is necessary to connect to the Internet.
http://mc.tebyan.net/mobile/download.aspx?Id=25&OS;=2
The Tebyan Quran Software 3 (downloadable version): This version, which is now available on this website, offers downloadable audio and visual files. The size of the software is small, but Internet connection is necessary for downloading the files.
http://mc.tebyan.net/mobile/download.aspx?Id=24&OS;=2

The software features a picture of the text is a beautiful line Osman Taha zoom in there (with full translation of the late Ayatollah Meshkini)
Search Options Sura, verse, component, text, text, marked and placed on random access.
The software is available in three versions 1, 2 and 3.
Quran tebyan 1 (video-voice): This version of the software image and the file size is about 150 MB of audio without the need for an Internet connection. For this version you can see http://mc.tebyan.net/mobile/download.aspx?Id=36&OS;=2 address.
Tebyan Quran 2 (video): This version of the software with the ability to download video and audio. Software Size 65 MB and Internet connection is required for audio. For this version you can see http://mc.tebyan.net/mobile/download.aspx?Id=25&OS;=2 address.
Quran tebyan 3 (download): This version is now available on this website for your audio and video files will be downloaded if necessary. The initial software file size will be small, but its Internet connection is required. This version can address
http://mc.tebyan.net/mobile/download.aspx?Id=24&OS;=2 the download.

TebyanQuran
Among the features of the Tebyan Quran Software is its visual text with the beautiful handwriting of Othman Taha. It can be highlighted. Also it contains a complete translation by the late Ayatollah Meshkini.
It has a search option capable of searching the chapters, parts (juz '), the text, the translation text and also has an option for adding the pages to the list of favorites or My List, and random access.
The software is offered in three versions:
The Tebyan Quran Software 1 (audio-visual): This version is audio-visual, its size is about 150 MB; it functions without any need to connect to the Internet.
http://mc.tebyan.net/mobile/download.aspx?Id=36&OS;=2
The Tebyan Quran Software 2 (visual): This version of the software is visual, with downloadable voice files (voice files of the recitation of the Quran can be downloaded). Its size is about 65 MB. In order to download the voice files, it is necessary to connect to the Internet.
http://mc.tebyan.net/mobile/download.aspx?Id=25&OS;=2
The Tebyan Quran Software 3 (downloadable version): This version, which is now available on this website, offers downloadable audio and visual files. The size of the software is small, but Internet connection is necessary for downloading the files.
http://mc.tebyan.net/mobile/download.aspx?Id=24&OS;=2

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.5 and up

...more ...less