فال حافظ و غزلیات
Javad Ghofrani
1.1 Varies with device
مشهور است که امروز در خانهٔ هر ایرانی یک دیوان حافظ یافت می‌شود. ایرانیان طبق رسوم قدیمی خود در روزهای عید ملی یا مذهبی نظیر نوروز بر سر سفره هفت سین، و یا شب یلدا، با کتاب حافظ فال می‌گیرند. برای این کار، یک نفر از بزرگان خانواده یا کسی که بتواند شعر را به خوبی بخواند یا کسی که دیگران معتقدند به اصطلاح خوب فال می‌گیرد ابتدا نیت می‌کند، یعنی در دل آرزویی می‌کند. سپس به طور تصادفی صفحه‌ای را از کتاب حافظ می‌گشاید و با صدای بلند شروع به خواندن می‌کند. کسانی که ایمان مذهبی داشته باشند هنگام فال گرفتن فاتحهای می‌خوانند و سپس کتاب حافظ را می‌بوسند، آنگاه با ذکر اورادی آن را می‌گشایند و فال خود را می‌خوانند

It is well known that today is found in the home of every Iranian Hafez. Iranian national or religious feast days, according to their traditions, like Nowruz Haft Seen on the table, or the winter solstice, with the memory of their fortune. To do this, one of the elders of the family or anyone who can read a good poem or a person who others believe is the intention of the so-called good fortune, in the heart of the dream. Then accidentally opens a page from the book of Hafez and began to read it aloud. Those who have faith in divine protection Fathhay read and then kiss the book, open it and then citing Ourradi read your horoscope

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less