☆☆ תפילות וסגולות ☆☆
לזכות עם ישראל
7.6 Varies with device
בס"ד
היישום מכיל:
☆ תפילת ישמעאל כהן גדול.
☆ התיקון הכללי השלם.
☆ מזוהר הקדוש.
- פתיחת אליהו הנביא זכור לטוב.
- בארשית תמן.
- ארימת ידאי בצלותין.
☆ על הפרנסה.
- פרשת המן ותפילה לפרנסה.
(שנים מקרא אחד תרגום / רק מקרא)
- תפילה לפרנסה מר' נתן מברסלב.
- תפילה לפרנסה מספר שערי דמעה.
- סגולות לפרנסה.
☆ תפילת השל"ה.
☆ תפילת הדרך השלם והלכותיו.
☆ תיקון חצות והלכותיו.
☆ תפילות שונות.
- תפילת רבנו תם זי"ע.
- תפילת הרש"ש זי"ע.
- תפילת ר' מאיר מאפטא זי"ע.
- תפילת רבי אלימלך מליז'ענסק זי"ע.
- תפילה למציאת דירה.
- תפילה למכירת דירה.
- התרת נדרים הקצר.
☆ תפילה למציאת השידוך לבן/בת.
☆ תפילה להפקד בזרע קודש בר קיימא.
☆ תיקון המידות
- אגרת הרמב"ן.
- תפילה להנצל מהכעס.
- תפילה לשמחה.
- תפילה לשמירת הלשון.
☆ פדיון נפש לחולה ותפילה לרפואה.
☆ תפילות להריון ולידה קלה.
- תפילות למשך ההריון.
- סגולת האתרוג ותפילה.
- תפילה לזמן הלידה.
- סגולות.
☆ קופת צדקה וירטואלית.
- כולל קצת מהלכות צדקה מהרב שמואל אליהו שליט"א.
☆ תפילה לעת מלחמה.
☆ תפילת לתשובה שלמה.
☆ שירות ותשבחות.
- פרק שירה.
- שיר השירים.
- נשמת כל חי.
☆ מחשבון מחצית השקל אונליין.
☆ חיפוש פסוק.
שכידוע מופיע בשם השל"ה סגולה שלא ישכח אדם את שמו ליום הדין שיאמר בחייו בכל יום בסוף תפילת שמונה עשרה לפני אמירת הפסוק "יהיו לרצון ..." השני, פסוק המתחיל באות בה מתחיל שמו ומסתיים באות בה מסתיים שמו.


הגדרות והבהרות:
1. הגדל/הקטן תצוגה - אפשר לשנות גודל תצוגה ע"י לחצני הווליום או התפריט של המכשיר.
2. מצב מסך - אפשרויות לקביעת סיבוב המסך.
3. הסר ניקוד - הוספנו זאת לתקן טקסט מהופך במכשירים שלא תומכים בניקוד.
4. ישר לימין - הוספנו זאת לתקן טקסט מיושר לשמאל במכשירים מסוימים.
5. הצג ברצף - הוספנו זאת עבור משתמשים שמעדפים שלא תיהיה ירידת שורה בסיום פסוק.
6. מצב לילה - טקסט לבן על גבי רקע שחור, למניעת סנוור וחיסכון בסוללה.

אם יש תקלות בבקשה לשלוח לי מייל אני בע"ה אנסה לתקנם.
אנא סמנו חמש כוכבים.
☆☆☆☆☆
תודה
OKGApps
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

BS
The application includes:
☆ Ishmael Priest's Prayer.
Complete general correction ☆.
☆ the Zohar.
- Opening Elijah memorable.
- Maharshi Taman.
- Bars Lide went Btzlotin.
☆ livelihoods.
- Story of Haman and prayer livelihood.
(Legend years of translation / Only Legend)
- Prayer livelihood Mr. Natan of Breslov.
- Prayer livelihood number of the gates of tears.
- Properties livelihood.
☆ Shelah prayer.
☆ prayer of the whole way and queens.
☆ amendment midnight and queens.
☆ various prayers.
- Prayer Rabbeinu Tam zy.
- Prayer HaRashash zy.
- Prayer Rabbi Meir of Apta Rebbe.
- Prayer Rabbi Elimelech Mliz'ansk zy.
- Prayer for finding an apartment.
- Prayer for the sale of an apartment.
- Vows short.
☆ prayer of finding a match white / daughter.
☆ holy prayer be visited viable sperm.
☆ Mending
- Letter of the Ramban.
- Prayer to be saved from the anger.
- Prayer joy.
- Prayer for keeping the tongue.
☆ revenue mental patient medical and prayer.
☆ prayers bodywork easy.
- Prayers for pregnancy.
- Purple citron and prayer.
- Prayer after birth.
- Purple.
☆ virtual charity box.
- Including some walking charity Rabbi Shmuel Eliyahu.
☆ prayer in times of war.
☆ complete answer prayer.
☆ songs and praises.
- Chapter poetry.
- Song of Songs.
- Sukah.
☆ half-shekel calculator line.
Search ☆ verse.
We all know the name Shelah purple appears not to forget the person named Day of Judgment will say at the end of every day life Amidah before reciting the verse "... the desire to be" second verse begins with the letter which begins and ends with the name which ends with his name.


Definitions and Interpretations:
1. Zoom In / Zoom - You can change the zoom level by volume buttons or menu of the device.
2. Screen Mode - options for screen rotation.
3. Remove Score - We have added this fix inverted text scores devices that do not support.
4. straight right - We added this text is left-aligned fix certain devices.
5. View succession - We added it to users surpluses not feel linebreak at the end of the story.
6. Night mode - white text on a black background to prevent glare and battery saver.

If you have problems, please send me an email I hopefully will try to correct them.
Please take five stars.
☆☆☆☆☆
Thanks
OKGApps
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.0 and up

...more ...less