תפילות ובקשות
Momi Barel
1.1 Varies with device
באפליקציית תפילות ובקשות תוכלו למצוא את התפילות: ברכות השחר, פרק שירה, התיקון הכללי, קריאת שמע שעל המיטה, נשמת כל חי, אגרת הרמב"ן, שיר השירים, פיטום הקטורת, תפילת השל"ה, תפילת חנה, תפילת ישמעאל כהן גדול, תפילת רבי אלימלך, תפילת הודיה, סדר הפרשת חלה, ועוד...
ובקשות: למציאת זיווג, פרנסה, רפואה, אריכות ימים, שלום בית, שמירת הלשון, להיפקד בבנים, לאישה בזמן ההריון ועוד...

Prayers app you will find the prayer: Morning Blessings, Perek Shira, general correction, prayer at bedtime, every living soul, Letter of the Ramban, the Song of Songs, the incense, prayer Shelah, Hannah's prayer, prayer for Ishmael Priest, Rabbi Elimelech of prayer, a prayer of thanks, the order of challah, and more ...
And applications: finding a match, livelihood, health, longevity, peace at home, keeping the tongue, complied, boys, women during pregnancy and more ...

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.0 and up

...more ...less