กดดูรู้น้ำ
C IN SOLUTIONS COMPANY LIMITED
1.4 Varies with device
คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลดินตามสถานที่ต่างๆได้
- ตำแหน่งของน้ำ
- รายละเอียดแบบเจาะลึกของน้ำ และระดับน้ำ
- สถานที่น่าสนใจ
- บันทึกสถานที่ชื่นชอบ
- ฯลฯ

You can access information on various places on earth.
- Position of water
- Detailed depth of water and the water level.
- Attractions
- Save favorite locations
- Etc.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less