กดดูรู้ดิน
C IN SOLUTIONS COMPANY LIMITED
1.4 Varies with device
คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลดินตามสถานที่ต่างๆได้
- ตำแหน่งของดิน
- รายละเอียดแบบเจาะลึกของดินแต่ละประเภท
- แนวทางแก้ไขเมื่อดินมีปัญหา
- ฯลฯ

You can access various places on earth.
- For soil
- Detailed depth of each soil type.
- Solve problems on the ground.
- Etc.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less