รายงานสถานการณ์ข้าวรายสัปดาห์
Rice Department
1.0 Varies with device
เป็นโปรแกรมที่รวบรวมข้อมูลรายงานและปัจจัยด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวของไทย เช่นรายงานสถานการณ์การผลิต การตลาดและแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการผลิตและการตลาด

Is a program that gathers and reports information other factors related to rice production of Thailand. Such as production reports Marketing and environmental impact of production and marketing.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less