Thap Chu Dai Bi Chu NoAds
TOD Group
1.2 1.7mb
Ebook này hoạt động không cần internet và không QUẢNG CÁO
GIỚI THIỆU
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
THÀNH KÍNH CÚNG DƯỜNG QUÍ PHẬT TỬ EBOOK VỀ THẦN CHÚ VÀ SỰ LINH NGHIỆM BAO GỒM
1.THẬP CHÚ
2.CHÚ ĐẠI BI
3.CHÚ LĂNG NGHIÊM
Có hình ảnh đính kèm VÀ RẤT NHIỀU CHUYỆN LINH ỨNG KÈM THEO
-----------
Cách sử dụng phần mềm ebook:
Dấu +,- là để tăng độ lớn của chữ
Mũi tên >> là qua trang mới
Mũi tên << là qua trang phải
Mục lục:Đó là mục lục của toàn ebook
Có thể dùng ngón tay chạm để kéo qua trang trái hoặc phải
Rất mong quí vị đóng góp ý kiến về email: trongtayninh@gmail.com
Từ khóa: Thần chú, thập chú, chú lăng nghiêm,chú đại bi

This ebook does not need internet activity and not ADVERTISING
INTRODUCTION
Namo Amitabha Buddha
Bible EBOOK offerings BUDDHIST ON YOUR CLIENT EXPERIENCE AND COMPONENTS INCLUDED
NOTE 1.THAP
DAI BI 2.CHU
LANG 3.CHU GRAVE
There are pictures attached COMPONENTS AND LOTS OF ACCOMPANYING STORY
-----------
Using software ebook:
  Mark +, - is to increase the size of text
  Arrow through the new page >>
  Arrows to page through <<
  Contents: It's full catalog of eBooks
  You can use fingers to pull left or right page
We wish your comments to email: trongtayninh@gmail.com
Tags: mantra, gathering uncle, steering attention, compassion note

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less