மன்மத Manmatha Panchangam 2015
TechMens Technologies
1.0 Varies with device
Manmadha Varusha Panchangam, மன்மத வருட பஞ்சாங்கம், 2015 - 2016, Tamil Panchangam, தமிழ் பஞ்சாங்கம்
ஸ்ரீ தணிகை பஞ்சாங்கம், ஸ்ரீ தணிகை ஜோதிட நிலையம்
Sri Thanigai Panchangam 2014-2016- Manmadha Varsham
Tamil Panchangam, Thirukanitha/Drik, Festivals, Auspiciuos Day/time
பாலு. சரவண சர்மா
Balu Saravanan Sarma
பழையதாம்பரம் கிராம பரம்பரை புரோகிதர், ஜோதிடர், பஞ்சாங்க கணிதக்ஞர்
எண் 9, 4 வது குறுக்கு தெரு, கல்யாண நகர்,
மேற்கு தாம்பரம், சென்னை 600 045.
Phone: 98403-69677
www.prohithar.com | www.thanigaipanchangam.com


Application Design and Developed by: Techmens Technologies
visit us at www.techmens.com | contact@techmens.com

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less