phật tử - Thích Thiện Châu
Tiểu Vũ
1.0 0.5mb

Quyển Phật tử này vốn mang tên Tin tưởng viết tại Nàlandà, Ấn Độ, in năm 1965 và sau đó được in lại nhiều lần với tên Phật tử.

Nội dung của quyển sách được trình bày dưới hình thức hỏi đáp, ngắn gọn và dễ hiểu; cốt dành cho những người mới học Phật.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less