Пандномаи Анушервон
ikArt
1.0 Varies with device
Ҳокими воқеан бузург, ки дар таърих ба хирадмандиву донишмандӣ монанде надорад, Анӯшервони Одил аст, ки бо салтанати оқилона ва бошарафонаи худ ҳам мулки хешро обод кардааст ҳам барои наслҳои оянда панду андарзи бебаҳову нотакрорро боқӣ гузоштааст. Мо қарор кардем, то чакидаҳои панду андарзҳои ин шахси таърихиро барои истифодабарандагони Android пешниҳод созем. Боварӣ дорем, ин замина барои мукаммалсозии дониш ва ташаккули хулқу атвори ҳамидаи инсонӣ дар ботини Шумо хоҳад буд.

Ҳokimi voқean buzurg, ki ba gift tarih hiradmandivu donishmandӣ monande nadorad, Anӯshervoni Odile ast, ki bo SALTANAT oқilona Islands bosharafonai thin ҳam Mulki heshro rim kardaast ҳam Baro naslҳoi oyanda panda andarzi bebaҳovu notakrorro boқӣ guzoshtaast. Mo қaror cardio, then chakidaҳoi panda andarzҳoi Institute shahsey tarihiro Baro istifodabarandagoni Android peshniҳod sozem. Bovarӣ Doremo, foreign Zamina Baro mukammalsozii Donish tashakkuli hulқu Shutter Island ҳamidai insonӣ gift Botin Noise hoҳad bud.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less