БУЗУРГОНИ ТОЧИК
ikArt
1.0 Varies with device
Боигарии аслие, ки мо халқи тоҷик дорем, албатта, маданияту фарҳанги баланд, шоирону нависандагони нотакроранд, ки мислашонро олам надорад. Нафароне, ки бо дасту дили пок ба инсоният некиву накукориро панд додаанд, хислатҳои беҳтарини инсонӣ – дӯстиву рафоқат, ҳамдигарфаҳмиву муҳаббат, мунодии сулҳ буданро тавсия кардаанд ва пеш аз ҳама, новобаста аз мушкилиҳои зиндагӣ «инсон» - буданро афзал донистаанд, бузургони тоҷиканд. Бузургоне, ки дар тамоми олам дӯсташон медоранду онҳоро пайравӣ менамоянд. Худ тақозо кунед: Китобе, ки дар ҷаҳон ҳамарзиш надорад – «Шоҳнома» - и безаволи Фирдавсист, поягузори илми тиб, падари тамоми табибони дунё – Синост (Авиценна). Рубоигуйи бехтарин - Хайём аст, ки агарчи ашъорашро ба чандин забонҳои дунё баргардондаанд, бо вуҷуди ин ОЛИСТ. Дар зери даромадгоҳи бинои мӯҳташами Созмони Миллали Муттаҳид гуфтаҳои насиҳатгӯйи беҳамто Саъдӣ бо 7 забони маъмултарин навишта шудааст. Ҳамаи ин бузургон – тоҷиконанд. Онҳо ифтихори тамоми аслу нажоди моянд. Ҳастиву вуҷуди мо аз будани онҳост. Аз ин ҷо, бояд онҳоро чун падару модари худ дӯст дорем, онҳоро қадр намоем, зеро онҳо такрорнашавандаанд. Ё ба вожаи дигар «гений» - ҳои тоҷиканд, ки дигар намеоянд.
Бо мақсади огоҳӣ ёфтан аз маданияти фарҳанг ва асли худ ин барномаро омода намудем. Умедворем, рӯҳу ақлатонро ҳаловат бахшад!

Boigarii aslie, ki can halқi toҷik Doremo, albatta, madaniyatu farҳangi Baland, shoironu navisandagoni notakrorand, ki mislashonro nadorad olam. Nafarone, ki bo give dili ba pok inson nekivu nakukoriro pandas dodaand, hislatҳoi beҳtarini insonӣ - dӯstivu rafoқat, ҳamdigarfaҳmivu muҳabbat, munodii sulҳ budanro TAVS kardaand wa al ҳama Pesch, novobasta al mushkiliҳoi zindagӣ "inson" - budanro Afzal donistaand, buzurgoni toҷikand. Buzurgone, ki gift Tam olam dӯstashon medorandu onҳoro payravӣ menamoyand. Hood taқozo kuned: whaler, ki gift ҷaҳon ҳamarzish nadorad - "Shoҳnoma" - and bezavoli Firdavsist, poyaguzori Ilmi Tib, Padar Tam tabiboni tung - Sinost (Avicenna). Ruboiguyi behtarin - Hingham ast, ba ki agarchi ashorashro chandin zabonҳoi tung bargardondaand, more vuҷudi OLIST Institute. Dar Zeri daromadgoҳi Beano mӯҳtashami Sozmoni Millan Muttaҳid guftaҳoi nasiҳatgӯyi beҳamto Sadӣ bo 7 zaboni mamultarin navishta shudaast. Ҳamai Institute buzurgon - toҷikonand. Onҳo iftihori Tam aslu nazhodi moyand. Ҳastivu vuҷudi can Budanov onҳost al. Az Institute ҷo, boyad onҳoro Chun Padar Modari thin dӯst Doremo, onҳoro қadr Namo, zero onҳo takrornashavandaand. E ba Vozha Digard "genius" - ҳoi toҷikand, ki Digard nameoyand.
Bo maқsadi ogoҳӣ EFTA madaniyati farҳang wa al Asli thin Institute barnomaro OMOD namudem. Umedvorem, rӯҳu aқlatonro ҳalovat bahshad!

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less