Tôi tài giỏi, Bạn cũng thế!
VN Dev Group
1.0 Varies with device
- Tôi tài giỏi, bạn cũng thế ! (nhan đề gốc tiếng Anh: I Am Gifted, So Are You!) là quyển sách bán chạy nhất của doanh nhân người Singapore Adam Khoo, viết về những phương pháp học tập tiên tiến. Quyển sách đã được dịch ra hàng chục thứ tiếng, trong đó Tôi tài giỏi, bạn cũng thế! là phiên bản tiếng Việt được dịch bởi hai dịch giả nổi tiếng Trần Đăng Khoa và Uông Xuân Vy của TGM Books.
- Tại Việt Nam, quyển sách đã trở thành một hiện tượng giáo dục trong những năm 2009-2011 và đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực xuất bản, tạo ra kỷ lục mới cho ngành xuất bản Việt Nam với hơn 200.000 bản in được bán ra và hơn 400.000 e-book được phân phối.

- I Am Gifted, So Are You! (Original English title: I Am Gifted, So Are You!) Is the best-selling book by Adam Khoo Singapore businessman, wrote about the innovative learning methods. The book has been translated into dozens of languages, including I Am Gifted, So Are You! Vietnamese version translated by two famous translators Tran Dang Khoa and Uong Xuan Vy Archbishop of Books.
- In Vietnam, the book has become an educational phenomenon in the years 2009-2011 and achieved many accomplishments in the field of publishing, create a new record for the publishing industry in Vietnam with more than 200,000 copies are and sold more than 400,000 e-books are distributed.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less