תומר דבורה
Jewish apps
1.0 Varies with device
תומר דבורה הוא ספר מוסר קבלי, שכתב המקובל רבי משה קורדובירו, ניתן להורדה בחינם לזיכוי הרבים.

לספר זה מיוחסים סגולות רבות כאשר הסגולה המוכרת ביותר היא: קריאה יומיומית בספר מצילה מפני המחלה הידועה לא עלינו
בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע, הבטיח שמי שלומד בספר 'תומר דבורה', לא יפגע מהמחלה הנוראה. על ספר זה שחובר בידי הרמ"ק זי"ע, ישנה מסורת מפי השל"ה הקדוש, כי מי שילמד מאותו הספר פעם בשבוע או בחודש מובטח לו שהוא בן העולם הבא.

מצווה להוריד ולהפיץ לזיכוי הרבים.

Tomer Devorah is a kabbalistic book of ethics, written by Kabbalist Rabbi Moshe Cordovero, you can download many acquittal.

This book are attributed many virtues when most familiar purple is reading a book everyday saves against the disease is not known to us
Divrei Chaim of Sanz Rebbe, promised that one who studies the book Tomer Devorah, will not harm the terrible disease. The book is written by RAMAK zy, there is a tradition from Shla, that those who teach the same school Once a week or a month assured him that he was the next world.

Commands to download and distribute many acquittal.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less