Altun Silsile
64bitLabs
1.2 Varies with device
Silsile-i Saadât Hazretleri
SİLSİLE-İ SAADÂT
Silsile-i Zeheb | Altun Silsile

İmamı Rabbani (k.s.) hazretleri Mektubatının 250. Mektûb-u Şeriflerinde bu yol ile alakalı olarak buyuruyorki:

"Evliyâlık yolları arasında Silsile-tüz zeheb yolu, Sıddîk-i ekberin yolu olduğundan, bu yolun yolcuları uyanık olur. Onun için de, yolların en üstünüdür. Başka yoldaki Evliyâ, bunların kemâlâtına nasıl yetişebilir? Onların içyüzünü nasıl anlıyabilir? Bu yolun yolcularının, bu işte kârları müsâvîdir demek istemiyorum. Belki milyonda biri böyle olabilirse nîmettir, saadettir. Peygamberimizin haber verdiği Hazret-i Mehdî, vilâyetin en yüksek derecesinde olacağına göre, o da bu yoldan yetişmiş ve bu yolu temâmlamış ve düzeltmiş olacaktır. Çünki bütün vilâyet yolları, bu yoldan aşağıdır ve ulaştıkları vilâyetlerde, Peygamberlik makamının kemâllerinden az birşey vardır. Bu yoldan kazanılan Evliyâlıkta ise, Sıddîk-ı ekberin yolu olduğu için, o kemâlâttan pek çok bulunur."
------------------
(Yardımları için Mehmet Coşkun kardeşimizden Allah razı olsun.)

Sequence-i Saadat Holiness
Silsila-i Saadat
Sequence-i dhahab | Altun Sequence

Imam Rabbani (ks) Letters of Hadrat 250 In-serif letters in relation to the way in buyuruyor:

"Sainthood path between the Sequence-charter dhahab way, Siddiq-i-Akbar's way, because this way passengers are awake. So they, path is the most excellent. Else on the road Evliya, their kemalatı How can grow? Their insight into how language understandable can? This way passengers, this Here profits Mousavi is not mean. Maybe one millionth become such if you are blessings, happiness is. Prophet informed that Hadrat al-Mahdi, the provinces the highest grade will be based on, it is this way grows and this way temâmla and fix will be. Çünür all provinces, roads, this way they reach down and in the provinces, there is a little something of ripeness of the office of Prophethood. earned sainthood In this way, Siddiq-i-Akbar is the way, he has a lot of kemalatı. "
------------------
(For help God bless our brother, Mehmet Coskun.)

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less