Việt Sử Giai Thoại III
TyGon Co., Ltd.
1.1 Varies with device
VIỆT SỬ GIAI THOẠI - tập 3

(71 GIAI THOẠI ĐỜI TRẦN)


Tác giả : Nguyễn Khắc Thuần

LỜI NÓI ĐẦU

1- THƯỢNG HOÀNG TRẦN THỪA VỚI ĐỨA CON RƠI

2 - CHUYỆN THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ

3 – HỘI THỀ ĐỀN THỜ NÚI ĐỒNG CỔ

4 -LINH TỪ QUỐC MẪU TRẦN THỊ DUNG

5 - CÔNG CHÚA NGOẠN THIỀM

6 - CHUYỆN HOÁN VỢ ĐỔI CHỒNG CỦA ANH EM VUA TRẦN THÁI TÔNG

7 - CHUYỆN TRẦN QUỐC KHANG

8 - TRẦN THÁI TÔNG VỚI VIỆC KHEN THƯỞNG

9 -HAI CHUYỆN NHỎ VÊ TRẦN NHẬT HIỆU

10- DANH TƯỚNG PHẠM NGŨ LÃO

11- CHUYỆN TRẦN HƯNG ĐẠO TIẾP SỨ

12 - CHUYỆN TRẦN NHẬT DUẬT

13 -HAI CHUYỆN NHỎ VỀ TRẦN KHÁNH DƯ

14 – HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG

15 - HƯNG ĐẠO VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN VÀ CHIÊU MINH VƯƠNG TRẦN QUANG KHẢI

16 - VUA TRẦN NHN TÔNG VỚI VIỆC ĐỊNH CÔNG BAN THƯỞNG

17 - CHỨC TƯỚC CỦA PHẠM ỨNG MỘNG VÀ TRẦN LAI

18 - YẾT KIÊU VÀ DÃ TƯỢNG

19 - SỐ PHẬN CỦA TRẦN KIỆN

20 - AN TƯ VÌ NƯỚC QUÊN THN

21 - LÒNG THÀNH CỦA TRẦN HƯNG ĐẠO

22 - CÁI CHẾT CỦA TRẦN ÍCH TẮC

23 - TÀI VÀ ĐỨC CỦA TRẦN KHÁNH DƯ

24 - LÊ TÒNG GIÁO VÀ ĐINH CỦNG VIÊN

25 – TRẦN NHN TÔNG VỚI PHÉP NƯỚC

26 - THƯỢNG HOÀNG TRẦN NHN TÔNG DẠY VUA

27 – LỜI VÀNG NGỌC CUỐI CÙNG CỦA HƯNG ĐẠO VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN

28 - CHN DUNG TRẦN QUỐC TUẤN

29 - PHẠM NGŨ LÃO VÀ MINH HIẾN VƯƠNG

30 - TRÍ VÀ DŨNG CỦA KHẮC CHUNG

31 - MẠC ĐĨNH CHI ĐI SỨ

32 - TRẦN KHẮC CHUNG MẤT HẾT DŨNG KHÍ

33 - LÒNG CHUNG THỦY CỦA UY TÚC CÔNG VÀ VĂN HUỆ CÔNG

34 - PHÍ TRỰC XỬ ÁN

35 - QUAN KIỂM PHÁP TRẦN KIẾN

36 - SỰ NGHIÊM CẨN CỦA THƯỢNG HOÀNG TRẦN ANH TÔNG

37 - TRƯƠNG HÁN SIÊU BỊ PHẠT

38 – VỤ ÁN TRẦN QUỐC CHẨN

39 – TRẦN MINH TÔNG DẠY HOÀNG TỬ

40 - VUA TRẦN DẠY HIỆU KHẢ

41 - TRẦN KHẮC CHUNG BỊ PHẠT TỘI

42 - TRẦN ANH TÔNG TRẢ LỜI SƯ PHỔ HUỆ

43 - TẤM LÒNG CỦA ĐẶNG TẢO VÀ LÊ CHUNG

44 - CÁI DŨNG CỦA LÊ CƯ NHN

45 –THIỀU THỐN ĐƯỢC PHỤC CHỨC

46 – LỜI CUỐI CÙNG CỦA VUA TRẦN MINH TÔNG

47 - VUA TRẦN DỤ TÔNG

48 - NGÔ DẪN MẤT GIA TÀI

49 - PHÉP XỬ THẾ CỦA TRẦN NHẬT DUẬT

50 - THƯỢNG HOÀNG TRẦN MINH TÔNG VỚI VIỆC CHỌN NGÀY

51 – ĐỨC ĐỘ CỦA THUẬN THÁNH BẢO TỪ HOÀNG THÁI HẬU

52 – SỞ HỌC CỦA TRẦN NHẬT DUẬT

53 - CHUYỆN ĐOÀN KHUNG XÉT ĐOÁN VIỆC CHỮA CHÁY

54 -DOÃN ĐỊNH VÀ NGUYỄN NHƯ VI BỊ BÃI CHỨC

55 - BẢO UY VƯƠNG VỚI CÁI GIÁ CỦA MỘT TẤM ÁO

56 – HIẾN TỪ TUYÊN THÁNH THÁI HOÀNG THÁI HẬU

57 - CHU VĂN AN

58 - HÔN ĐỨC CÔNG DƯƠNG NHẬT LỄ

59- ĐẠI TƯỚNG ĐỖ LỄ PHẢI MẶC ÁO CỦA ĐÀN BÀ

60 - CHUYỆN QUAN HÀNH KHIỂN ĐỖ TỬ BÌNH

61 - NGỰ SỬ ĐẠI PHU TRƯƠNG ĐỖ

62 - HẬU VẬN CỦA ĐỖ TỬ BÌNH

63 -THIẾU ÚY TRẦN NGÔ LANG

64 - TRẦN NGHỆ TÔNG

65 – NGUYỄN MỘNG HOA KHUYÊN CAN VUA TRẦN NGHỆ TÔNG

66- THÁM HOA TRẦN ĐÌNH THÁM ĐI SỨ

67 - CHỨC TƯỚC CỦA NGUYỄN NHIÊN

68 - PHÉP ÚNG XỬ CỦA TRẦN NGUYÊN ĐÁN

ó9 - CHUYỆN HAI NGƯỜI CON GÁI CỦA QUAN TƯ ĐỒ TRẦN NGUYÊN ĐÁN

70 - SỰ MẪN CẢM CỦA GIA TỪ HOÀNG HẬU

71 -HAI LẦN NỔI DANH CỦA HỒ TÔNG THỐC

NIÊN BIỂU TRIỀU TRẦN

LỜI CHÚ CUỐI SÁCH

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less