ترجمه فوريه
Genisis
2.1 Varies with device
به روز رسانی ترجمه فوريه برنامه اینجا هستید:

https://play.google.com/store/apps/details?id=translation.now

ترجمه فوريه
برنامه مترجم قادر به ترجمه کلمات و متن از زبان است.
رایگان و آنلاین برنامه برای آسان و سریع ترجمه، که می تواند مانند یک فرهنگ لغت استفاده می شود.
این ترجمه قادر به ترجمه کلمات را فقط در دوم تقسیم است.
این برنامه شامل ویژگی های زیر:
- ترجمه کلمات، متن و عبارات.
- ترجمه شده از کلیپ بورد.
- شسته و رفته و کاربر پسند رابط.
- این نرم افزار ترجمه از و به زبان های دیگر.
- اشتراک گذاری متن ترجمه شده را با دوستان خود.

February's translation updates here:

https://play.google.com/store/apps/details?id=translation.now

February translations
Translator app is able to translate words and text language.
Free online app for easy and fast translations, which can be used like a dictionary.
This translator is able to translate words in just a split second.
The program includes the following features:
- Translate words, phrases and text.
- Translated from the clipboard.
- Neat and user-friendly interface.
- This application translates from and into other languages.
- Share the translated text with your friends.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less