Tán Gái
HCPlus Group
1.1 Varies with device
Ứng dụng là sự tổng hợp các phương pháp tán gái nhằm giúp các Gà mới bắt đầu bước vào con đường chinh phục Cáo
Bài viết là sự đúc kết kinh nghiệm của các bậc tiền bội dành cho các thế hệ (Gà) tránh được các sai lầm trong tán gái

Ứng dụng nhỏ gọn & đọc online hoặc offline đều được, tiện lợi cho các Gà học hỏi kinh nghiệm.

The application is a combination of methods to help woo new Chicken entered the path to conquer Report
Article summarizing the experiences of our forebears for generations (Chicken) avoid mistakes in flirting

Compact & reading applications online or offline are convenient for the chicken learn from the experience.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less