Xem tuổi mùi
HCPlus Group
1.0 Varies with device
Hình tượng Mùi (dê/cừu) trong tiếng Hán cổ (bên trái) giống như một thân hình với nhiều chân tay hoặc một cái giá hữu ích, có thể chịu đựng áp lực tương đối lớn mà không bị ọp ẹp. Ký tự Phong thủy (bên phải) của Mùi vẫn giữ trục chính vững chắc ở giữa thể hiện thân mình, được hoàn thiện thêm bằng dấu phẩy như cái đuôi ở cuối nét bút.

Người sinh năm Mùi thể hiện năng lượng dồi dào, cho phép họ chịu đựng áp lực lớn, nhưng vẫn duy trì sự ổn định. Tương tự như vậy, cừu có khả năng chịu đựng tốt những điều kiện khí hậu vô cùng khắc nghiệt và sống sót nhờ những đám cỏ lưa thưa, dường như một sức mạnh vô hình ẩn chứa bên trong cho phép chúng chịu đựng được những thay đổi mạnh mẽ của môi trường. Với bề ngoài mềm mỏng, người sinh năm Mùi lại có khả năng chịu đựng ngoan cường. Điều này cho phép họ sống sót, kể cả khi những người khác, với vẻ ngoài cường tráng, lại không thể làm được. Mùi là con giáp không biết lùi. Tuổi Mùi đặc biệt thích hợp với công việc ngoài trời, chẳng hạn như tham gia các đội giải cứu, đặc công tinh nhuệ, đối đầu với môi trường khốc liệt.

Bạn muốn biết hôn nhân của những người tuổi Mùi ra rao? Vận hạn đối với các năm như thế nào? Mỗi tháng sinh ứng vận mệnh tốt hay xấu? mời bạn đón đọc cuốn “Tính cách con người qua năm sinh – Tuổi Mùi”. Hy vọng cuốn sách mang lại cho bạn đọc nhiều điều thú vị.

Mời các bạn đón đọc!

Images of Smell (goat / sheep) in Classical Chinese (left) is like a body with many limbs or a utility prices, can withstand relatively large pressure without creaking. Feng shui symbols (right) of the spindle smell remains firmly in the middle express themselves, be further improved by commas as the tail end of strokes.

The smell was born in showing abundant energy, allowing them to withstand high pressure, while maintaining stability. Similarly, sheep can tolerate well the climate is extremely harsh and survived the thin grass, seemed an invisible power hidden inside allows them to withstand changes strong change of environment. With soft appearance, who was born in Hare capable fortitude. This allows them to survive, even if the other person, with robust appearance, can not do. Smell is the armor did not know back. Goat especially suitable for outdoor work, such as participating in the rescue teams, especially the elite, against fierce environment.

You want to know the age of marriage of the Ad Smell? Shipping term for years like? Each month the destiny born good or bad? welcome to invite you to read the book "human personality through birth - Age smell". Hopefully, the book gives readers a lot of fun.

Invite you to read!

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less