Тарас Бульба (укр). Гоголь М.
AllDigits Publishing
1.0 Varies with device
Микола Васильович Гоголь
Тарас Бульба
Переклад Микола Садовський
Повість

Опубліковано: 1842.

Стародавнє козацьке село загубилось у зелені садів. Широко розкинулось воно вздовж річки, по степу бродять табунами козацькі коні. Тихий мирний ранок...
Старий козацький полковник Тарас Бульба зустрічає гостей. Двоє його улюблених синів: Андрій і Остап, — повернулися додому після довгих років проживання у столиці, та навчання в Київській академії. Обидва — здорові, міцні парубки з нальотом столичного лоску. Як тепер складеться їх доля в рідному селі?
Неподалік кордон з поляками — звідти весь час віє холодом ворожнечі. Постійне очікування військових дій тільки захоплює бувалих воїнів і загартовує молодих козаків...

Nikolai Gogol
Taras Bulba
Translation Mykola Sadovsky
Story

Published: 1842.

Ancient Cossack village lost in the green gardens. Widely it lies along the river, in the desert wandering herds Cossack horse. Quiet peaceful morning ...
Old Colonel Cossack Taras Bulba welcomes guests. Two of his favorite sons, Andriy and Ostap - returned home after years of residence in the capital, and training at the Kiev Academy. Both - healthy, strong guys with a touch of gloss capital. How now will develop their fate in his village?
Near the border with Poland - there always blows cold hatred. Continuous mode hostilities only captures seasoned warriors and tempers young Cossacks ...

Content rating: Everyone 10+

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less