Бухгалтерський тиждень
Издательский дом "Фактор"
1.3.24 Varies with device
«Бухгалтерський тиждень» - це мобільний додаток, що дає можливість читати видання на всіх портативних пристроях.
У кожному номері цього щотижневого журналу тільки потрібні і лаконічні матеріали:
- експертні коментарі до змін законодавства;
- стислі статті з нагальних бухгалтерських питань;
- приклади і покрокові алгоритми дій в нестандартних бухгалтерських питаннях.
Додатком працює в онлайн і оффлайн режимах. В режимі онлайн можна:
- читати і завантажувати потрібні випуски журналу;
- заходити в свій особистий кабінет і користуватися вбудованою правовою базою документів;
- користуватися швидкою опцією з пошуку матеріалів по ключовому слову або фразі;
- додавати потрібні вам статті в свою колекцію матеріалів в особистому кабінеті.
Оффлайн режим дозволяє:
- читати завантажені заздалегідь номера журналу;
- знаходити потрібні матеріали за ключовим словом або фразою;
- користуватися вбудованою правовою базою документів.

Розмір одного випуску журналу становить 300-700кб.

Додатком можуть користуватися лише передплатники журналу «Бухгалтерський тиждень».
Додаток розроблений ВД «Фактор» в 2014 році.

"Book Week" - a mobile application that makes it possible to read all publications on handheld devices.
Each room of the weekly magazine only concise and useful materials:
 - Expert comments on changes in legislation;
 - Short articles on urgent accounting issues;
 - Examples and step by step algorithm of actions in non-standard accounting issues.
Appendix works in online and offline modes. In online mode, you can:
- Read and download the necessary issue of the magazine;
- Go to your personal account and use the built-legal base documents;
- Use the quick search option of materials by keyword or phrase;
- You need to add the article to your collection of materials in a private office.
Offline mode allows you to:
- Read pre-loaded issue of the Journal;
- Search for material by keyword or phrase;
- Use the built-legal base documents.

Size is one issue 300-700kb.

Applications can use only the subscribers of the magazine "Book Week".
Application is developed PH "Factor" in 2014.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less