Driver Info ПДР Україна
I.T.UA Dev
3.94 Varies with device
Driver Info - додаток, створений як довідковий матеріал, для тих, хто кожен день за кермом, хто тільки готується стати водієм або просто цікавиться автодорожньої тематикою.
Мова: українська, російська.

Містить у собі:
1. Правила дорожнього руху (ПДР) України. Редакція від 15.04.2013.
2. Штрафи за порушення ПДР (Витяг із КУпАП). Редакція від 04.07.2013.
3. Інструкцію з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС (Наказ МВС № 111). Редакція від 14.12.2012.
4. Наказ МВС № 77. Інструкція, з оформлення працівниками ДАІ МВС матеріалів про адміністративні порушення. Редакція від 21.12.2012.
5. Наказ МВС № 33. Перелік технічних засобів для виявлення та фіксації порушень ПДР. Редакція від 01.03.2010.
6. Наказ МВС / МОЗ № 400/666. Інструкція, про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Редакція від 09.09.2009
7. Постанова Кабінету Міністрів України № 1103. Порядок направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Редакція від 17.12.2008
8. Інформацію про регіональні підрозділи ДАІ МВС України.
9. Інформацію про розшифровку позначень на автомобільних номерних знаках України.
10. Інформацію про наповнення автомобільної медичної аптечки.
11. Норми оснащення вогнегасниками колісних транспортних засобів. Постанова Кабінету Міністрів України № 1128. Редакція від 03.09.2009.
12. Інформацію про автомобільні шини (типи, будова, маркування, індекси).
13. Витяг із ДСТУ "Знаки дорожні. Правила застосування"

Шановні користувачі, якщо ви виявили якусь неточність або помилку, ви можете повідомити про це використовуючи форму зворотного зв'язку, яка знаходиться в пункті меню "Про програму".

Driver Info - application designed as a reference for those who are driving every day who are just getting ready to become a driver or just interested in the topic of road.
Language: Ukrainian, Russian.

Includes:
1. Rules of the Road (SDA) of Ukraine. Version of 15.04.2013.
2. Penalties for violation of traffic rules (Excerpt of the CAO). Version of 07/04/2013.
3. Instructions for units of road patrol State Ministry (Ministry Decree number 111). Version of 14/12/2012.
4. MIA Order number 77. Instruction execution of traffic police MIA materials on administrative violations. Version of 21/12/2012.
5. MIA Order number 33. List of technical means for identifying and fixing violations of traffic rules. Version of 01/03/2010.
6. Order of the Ministry of Internal Affairs / Ministry of Health number 400/666. Instruction on identifying the drivers of vehicles signs of alcohol, drugs or other intoxication. Version of 09.09.2009
7. Cabinet of Ministers of Ukraine № 1103. Procedure for sending drivers to review in order to detect the state of alcoholic, narcotic or other intoxication. Version of 17.12.2008
8. Information on the regional road traffic police unit Ukraine.
9. For information about the Explanation of symbols on car license plates of Ukraine.
10. For information about filling car care kit.
11. Norms equipment fire extinguishers wheeled vehicles. Cabinet of Ministers of Ukraine № 1128. Version of 03.09.2009.
12. Information about car tires (types, structure, labeling index).
13. Excerpt from EN "Marks Road. Rules of application"

Dear users, if you found any error or inaccuracy, you can report it using the feedback form which is in the menu item "About".

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less